DAVET


Değerli meslektaşlarımız,


Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adına sizleri 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya’ da, Sueno Hotel’ de gerçekleştirilecek olan 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi’ ne davet etmekten onur duyuyoruz.


Bu yıl bizim için çok özel çünkü 40. Kongremizi düzenliyoruz. Bu özel kongre nedeniyle sizlere bir bilgi şöleni düzenlemeyi amaçladık ve program düzenleme komitesi olarak çalışmaları başlattık. Konferanslar, paneller, sempozyumlar, karşıt görüşler, olgu sunumları ve sözlü bildiriler ile zengin bir program hazırlayarak sizlerle buluşmayı hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok değerli konuşmacıların ve sizlerin katkıları ile alanımızdaki yenilikleri tartışacağız, yeni ufuklar açacak konulara hep birlikte göz atacağız.


Kongre öncesinde Temel Ultrasonografi Kursunun yanı sıra ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz Etkili Sunum Teknikleri Semineri, Microsoft Office Kursu gibi aktiviteler de planlamaktayız. Geleneksel olarak kongremizde yer alan Genç Araştırıcı Ödülü ve Konferansı’ nın yanı sıra bilimsel yayın organımız Türk JEM’ de yayımlanan makaleler arasından seçilecek olan bir araştırmanın sunumunu da programa ekledik. Bundan sonra Türk JEM Ödülü Konferansı başlığı altında bu sunumların da devamlılığının sağlanmasını hedefledik.


En iyi Sözlü ve Poster Sunum Ödüllerini bu yıl da verilecektir ve sizlerden bildiri göndermenizi bekliyoruz.


Yine ülkemizde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları biliminin geleceği olan gençlerin oluşturduğu Genç Endokrinologlar grubumuz da bu yıl ilk kez kongremizde bilimsel programda yer alacaklar.


Bilimsel etkinliklerin yanı sıra birlikte olmanın keyfini ve heyecanını yaşatacak olan sosyal aktiviteleri de unutmadık. Zengin ve sürprizlerle dolu bu etkinlikler de sizleri bekliyor olacak.


Sizlerle bu özel yılda, 40. Yılımızda birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.


Katılımınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, bu değerli kongreyi kaçırmamanızı dileriz.


Saygı, sevgi ve selamlarımızla,


Düzenleme komitesi adına,


Prof. Dr. Sevim GÜLLÜ
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği & Kongre Başkanı

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan Prof. Dr. Sevim Güllü

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Bayram

Genel Sekreter Prof. Dr. İlhan Yetkin

Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Füsun Saygılı

Sayman Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli

Veznedar Prof. Dr. Reyhan Ersoy

Üye Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen40.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ BİLİMSEL KURULU

Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Sevim Güllü

Bilimsel Kurul Sekreterleri Prof. Dr. İlhan Yetkin, Prof. Dr. Reyhan Ersoy


Bilimsel Kurul Üyeleri

 • Prof. Dr. Ali Rıza Uysal
 • Prof. Dr. Ayşegül Atmaca
 • Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
 • Prof. Dr. Emine Sema Yarman
 • Prof. Dr. Erol Bolu
 • Prof. Dr. İlhan Satman
 • Prof. Dr. Mehtap Çakır
 • Prof. Dr. Melek Eda Ertörer
 • Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan
 • Prof. Dr. Serpil Salman
 • Prof. Dr. Tevfik Sabuncu
 • Doç. Dr. Derun Taner Ertuğrul
 • Doç. Dr. Dilek Arpacı
 • Doç. Dr. Gonca Örük
 • Doç. Dr. Mine Adaş
 • Doç. Dr. Sinem Kıyıcı
 • Doç. Dr. Tevfik Demir

BİLİMSEL PROGRAM KONU BAŞLIKLARI


KURSLAR:
 • UYGULAMALI TEMEL TİROİD USG KURSU
 • DİYABET TEKNOLOJİLERİ KURSU
 • NÖRORADYOLOJİ KURSU

Tip 2 Diyabette Beta Hücresinin Yaşam Öyküsü
New Developments on the Treatment of Radioiodine Refractory DTC
Glycemic Variability and Vascular Complications
Uyku-Enerji Metabolizması ve Kas-İskelet Sistemi
Ekosistem ve Endokrin Sistem
Kronolojik Tıp ve Tip 2 Diyabet: Melatonin Üzerinde Işıldıyor
The Physiological Actions and Therapeutic Applications of Incretin Hormones
Kahverengi Yağ Dokusu ve Metabolik Regülasyon
Prolaktin Etkisi: Laktasyonun Ötesinde
Hipotiroidi Tedavisi; Aklımıza Takılanlar

- Bu Hasta Niçin Ötiroid Olmuyor ? Dirençli Hipotiroidi Nedenleri ve Çözümleri?
- Tedavide LT4 Yeterlimidir, T4/T3 Kombinasyon Tedavisinin Rasyoneli Var mıdır?
- Subklinik Hipotiroidi; Kime, Ne Zaman , Ne Kadar Levotiroksin?

Diferansiye Tiroid Kanserine Güncel Yaklaşım;

- Histolojik ve Moleküler Özellikler Özellikleri ile DTK
- Patolojik ve Klinik Risk Sınıflaması ve Riske Göre Postoperatif Takipte Özellikler
- Vakalarla Rezidü ve Nüks Hastalığın Yönetimi

Hipofiz Cerrahisi Sonrası Hasta Takibini Nasıl Yapalım?

- Ön Hipofiz Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Hipopituitarizme Genel Yaklaşım
- Diabetes İnsipidus
- Serebral Tuz Kaybetme Sendromu

Moleküler Biyolojiden Kliniğe; Hipofiz Adenomları

- Akromegali
- Cushing Hastalığı
- Sporadik Hipofiz Adenomları

Diyabet ve Beyin

- Glukoz Metabolizmasının Santral Kontrolü
- Hiperglisemi ve Hipogliseminin Kalıcı Etkileri
- Gebelikteki Diyabetin Fetal Beyin Üzerine Etkileri

Yeni Diyabet İlaçları ve Diyabetik Böbrek Hastalığı

- SGLT-2 İnhibitörleri
- İnkretin Bazlı Tedaviler
- Yeni İnsülinler ve Biyobenzerler

Diyabet ve Kardiyovasküler Sistem

- İmmünite, İnflamasyon, Hipertansiyon
- Diyabetli Hastada Kalp Yetmezliği ve Tedavisi
- Diyabet, Trombotik Mekanizmalar ve Kardiyovasküler Hastalık Yönetimi

Osteoporoz ve Kırık

- Kırık Öngörülebilir mi? Kemik Döngüsü Belirteçleri, Kırık Riski ve İyileşme Süreci
- Kırık Varlığında Anabolik Tedavi; Kime, Ne Zaman?
- Kırık Varlığında Antirezorbtif Tedavi; Kime, Ne Zaman?

Paratiroid Hastalıklarında Güncel Konular

- Kronik Böbrek Hastalığında Paratiroidektomi; Kime, Ne Zaman?
- Aç Kemik Sendromu; Öngörülebilir mi, Nasıl Yönetelim?
- Paratiroid Transplantasyonunda Güncel Durum

Çocukluktan Erişkinliğe Geçişte Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

- Pediyatrik Endokrinolog Bakış Açısı İle
- Erişkin Endokrinolog Bakış Açısı İle

Gözden Kaçırdıklarımız; Nadir Metabolik Hastalıklar

- Kritik Hastalarda
- Hipoglisemi Ayırıcı Tanısında
- Myopati Ayırıcı Tanısında

Primer Aldosteronizm;

- Genetikten Kliniğe Primer Aldosteronizmde Son Gelişmeler; Yeni Rehberler Ne Öneriyor?
- Adrenal Venöz Örnekleme; Gerçekten Altın Standart mı?
- Postoperatif Takip Nasıl Yapılmalı?

Ailesel Hiperkolesterolemi

- Epidemiyoloji; Yeterince Tanı Alıyor mu?
- Klinik; Hastalar Nerede?
- Tedavi Seçenekleri ve Ne Zaman Transplantasyon?

Öyle Bir Geçer Zaman ki; Sarkopeni

- Yaş ve Sirkadiyen Ritmin Mitokondriyal Etkileri
- Sarkopeni ve Egzersiz; Doğru Egzersizin Enerji Metabolizması ve Kas Üzerine Etkileri, Kime Hangi Egzersiz?
- Sarkopeni ve Beslenme; Doğru Beslenmenin Enerji Metabolizması ve Kas Üzerine Etkileri, Kime Hangi Diyet, Hangi Vitamin Desteği?

Metastatik Nöroendokrin Tümörlerde Tedavi

- Radyonükliid Tedaviler
- Somatostatin Analogları ve Kemoterapi
- Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapi

Endokrin Hipertansiyonun Yönetimi (GENÇ PANEL)

- Kimde Araştıralım, Nasıl Araştıralım?
- Feokromositomada Perioperatif ve Postoperatif Süreç
- Hiperkortizolemide Perioperatif ve Postoperatif Süreç

Obezite Tedavisi- Cerrahiden Önce Son Çıkış

- Tıbbi Beslenme Tedavisinin Metabolik Etkileri ve Kime, Hangi Diyet?
- Egzersizin Metabolik Etkileri ve Kime, Hangi Egzersiz?
- Yeni İlaçlar ve Geleceğin İlaçları

Obezitenin Cerrahi Tedavisi;

- Endokrinolog Bakış Açısı İle
- Cerrah Bakış Açısı İle

Obezitenin Etiyopatogenezine Güncel Bakış;

- Benimki Irsi; Genetik ve Epigenetik Etkiler
- Su İçsem Yarıyor; Enerji Dengesi ve Santral Yolaklar
- Mikrobik Olabilir mi?; Mikrobiyota ve Obezite İlişkisi
- İlaçlardan Sonra Böyle Oldum; Mit mi Gerçek mi?

Endokrin Hastalıklar ve Gebelik; Özel Durumların Endokrinolojik Yönetimi

- Bariyatrik Cerrahi Sonrası Gebelik
- Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Gebelik
- Hipoparatiroidi ve Gebelik

Akılcı Tedavi Uygulamaları Paneli Akılcı Glukokortikoid Kullanımı

- Adrenal Yetmezlikte; Hangi Dozda, Hangi Saatte?
- Diğer Hastalıklarda; Nasıl Takip Edelim, Nasıl Keselim?
- Addison Protokolü; Hangi Hastaya, Hangi Dozda, Ne Kadar Süre?

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine Göre Vakalarla Endokrin Hastalıklara Yaklaşım;

- Diyabet ve Glukoz Metabolizması Bozuklukları
- Tiroid Hastalıkları
- Hipofiz Hastalıkları
- Diğer Endokrin Problemler

KARŞIT GÖRÜŞ OTURUMLARI
Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisinde Kanıta Dayalı Radyoaktif İyot (RAI) Dozu; Literatürde Ne Kadar, Günlük Uygulamada Ne Kadar?

- Çoğu Hastaya RAI Gerekmeyebilir veya Düşük Doz Yeterlidir
- Birçok Hastaya RAI Gerekir ve Dozlar Yüksek Tutulmalıdır

Fonksiyonsuz Hipofiz Adenomlarında Medikal Tedavinin Yeri Var mı?

Evet
Hayır

Osteoporoz Tedavisinde "İlaç Tatili" Gerekli midir?

Evet
Hayır

UZMANINA DANIŞ OTURUMLARI
Orta-ciddi Graves Oftalmopatisi: Standart Tedavi Protokolleri ve Tedaviye Dirençli Olguların Yönetimi
Cinsiyet Değiştiren Hastalarda Gonadal Replasman Tedavisi
Medikal Tedaviye Dirençli Prolaktinoma
Tekrarlayan Pankreatitle Seyreden Hipertrigliseridemi
Transplantasyon Sonrası Hiperglisemi ve Osteoporoz

GENEL BİLGİLER


KONGRE TARİHİ VE YERİ:
40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 9 -13 Mayıs 2018 tarihlerinde Sueno Hotel, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

KONGRE DİLİ:
Kongre dili Türkçe‘dir. Yabancı konuşmacıların olduğu oturumlarda İngilizce-Türkçe simultane tercüme yapılacaktır.

YAKA KARTI:
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

KONGRE KAYIT:
Kayıt masası; 9 - 13 Mayıs 2018 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

SEKRETERYA HİZMETLERİ:
Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

WEB SAYFASI:
Kongrenin resmi internet sayfası olan http://temhk2018.org/'dan kongre programı, kayıt koşulları, bildiri gönderme koşulları ve tarihiyle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

KATILIM BELGESİ:
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 12 Mayıs 2018 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

KREDİLENDİRME:
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

DAVET MEKTUBU:
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

BİLDİRİLER:
Tüm bildiriler on-line bildiri sistemiyle web sayfası üzerinden toplanacaktır.Önemli Tarihler:
 • İndirimli Kayıt Ücreti Tarihi: 2 ŞUBAT 2018
 • İndirimli Konaklama Ücreti Tarihi: 2 ŞUBAT 2018
 • Son Bildiri Gönderim Tarihi: 16 ŞUBAT 2018

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Özeti Gönderim Son gönderim Tarihi: 16 ŞUBAT 2018

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildiri Kategorileri
 • Adrenal
 • Diyabet
 • Hipofiz
 • Nöroendokrinoloji
 • Lipid Metabolizması
 • Obezite
 • Osteoporoz, Kalsiyum ve D Vitamini Metabolizması
 • Pediyatrik Endokrinoloji
 • Tiroid
 • Üreme Endokrinolojisi
 • Diğer

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
  Tel : +90 (216) 410 44 14
  E-posta : support@abstractModule.com
  Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınız bildirinizin TURK-JEM’ de yayınlanabilmesi için bildirinizi İngilizce olarak, 16.02.2018 tarihine kadar esin.ozcan@dmrturizm.com.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: 0216 410 44 14) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
 • Bilimsel Kurul, bildirileri sözel ve poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ödülleri aşağıda belirtildiği şekilde verilecektir.
 • Sözlü bildiri; 1.lik ödülü 3.000 TL, 2.lik ödülü 2.500 TL, 3.lük ödülü 2.000 TL olarak verilecektir.
 • Poster bildiri; 1.lik ödülü 2.000 TL, 2.lik ödülü 1.500 TL, 3.lük ödülü 1.000 TL olarak verilecektir.
 • Ayrıca dereceye giren tüm bildiri sahiplerine; “Endobridge 2018” için ücretsiz kayıt hakkı verilecektir.
 • Ödüller, bildiride adı geçen ilk yazara iletilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ
Sözlü Bildiriler
 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Sunularınızın elektronik ortamda hazırlanmasına özen gösteriniz.

Poster Bildiriler
Poster bildiri sunumları, kongre merkezi içinde yer alan E-poster odasındaki ekranlardan görüntülenebilecektir. Poster değerlendirmeniz için size iletilecek sunum saati aralığında E-poster alanında olmanızı rica ediyoruz.

ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ


TURK-JEM 1.ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI

Bilgi için http://www.turkjem.org/home/ sayfasına giriş yapınız.

TEMD GENÇ ARAŞTIRICI ÖDÜLÜ

Başvurular http://www.temd.org.tr/destek/ adresine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2018
Ödül Miktarı: 10.000,00 TLKAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ 2 Şubat 2018 Tarihine Kadar 2 Şubat 2018 Tarihinden Sonra
Uzman Hekim / Aile Hekimi 750 ₺ 850 ₺
Asistan 550 ₺ 650 ₺
Hemşire / Diyetisyen / Öğrenci 350 ₺ 450 ₺
Firma Temsilcisi 650 ₺ 750 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ 450 ₺
 • Kayıt ücreti; bilimsel oturumlara katılım ve kongre dökümanlarını kapsamaktadır.
 • Kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
 • Dış Katılımcı Ücreti (Kişi Başı / Günlük) : 50 € + %18 KDV'dir.
       Yukarıda belirtilen kongre otellerinde konaklayan katılımcılardan dış katılımcı ücreti alınmayacaktır. Kongre otellerinde konaklamayan katılımcılardan alınacak dış katılımcı fiyatına 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir.
Kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonlarınız için banka havalesi ile ödeme yapılmadan önce müsaitlik konusunda DMR Turizm (elif.kaya@dmrturizm.com.tr)’den onay alınmasını rica ediyoruz.

HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ
Banka Adı: Garanti Bankası
Şube Adı: Meşrutiyet Şubesi
Şube Kodu: 528
TL Hesap No: 6299251
TL IBAN: TR08 0006 2000 5280 0006 2992 51


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

KONAKLAMA OTELİ 2 Şubat 2018 Tarihine Kadar 2 Şubat 2018 Tarihinden Sonra
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Sueno Hotel 790 € 545 € 880 € 570 €
Calista Hotel 790 € 545 € 880 € 570 €

 • Konaklama ücretleri DMR Turizm hesap numaralarına yatırılmalıdır.
 • Konaklama ücretlerine %8 KDV dahil değildir.
 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklama ücreti dahildir.
 • Dış Katılımcı Ücreti (Kişi Başı / Günlük) : 50 € + %18 KDV'dir.
       Yukarıda belirtilen kongre otellerinde konaklayan katılımcılardan dış katılımcı ücreti alınmayacaktır. Kongre otellerinde konaklamayan katılımcılardan alınacak dış katılımcı fiyatına 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir.

Konaklama İptal Şartları

 • Konaklama iptal talepleri DMR Kongre Organizasyon'a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 2 Şubat 2018 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 2 Şubat 2018’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.


HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: DMR TURİZM
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Adı: Başkent Şubesi
Şube Kodu: 4398
TL Hesap No: 21875
TL IBAN: TR12 0006 4000 0014 3980 0218 75
EURO Hesap No: 18750
EURO IBAN: TR56 0006 4000 0024 3980 0187 50BİLİMSEL SEKRETARYA

   Prof. Dr. İlhan Yetkin - Prof. Dr. Reyhan Ersoy
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
   Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12 - Kızılay / Ankara
   +90(312) 425 2 072        +90(312) 425 2 098
   president@temd.org.tr
   www.temd.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm A.Ş.
   Hollanda Cad. 696 Sok. No:22/9-10 06550 - Yıldız - Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE
   +90(532) 111 9 367 (DMR)      +90(312) 442 04 10
   temhk@dmrturizm.com.tr
   www.dmrturizm.com.tr